Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim

O projekcie

Projekt „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” ma na celu wytworzenie innowacyjnej infrastruktury do digitalizacji i udostępniania zasobów dóbr kultury posiadanych przez Uniwersytet Warszawski oraz samą digitalizację posiadanych dóbr kultury.

Produktem będzie kompleksowa infrastruktura umożliwiająca opracowanie, skanowanie, przetwarzanie oraz publikację dóbr kultury w postaci cyfrowej. Dobra kultury w wersji cyfrowej będą dostępne publicznie dla każdego odbiorcy.

Wytworzone narzędzie do publikowania dóbr kultury w postaci cyfrowej zostanie udostępnione na licencji zgodnej ze standardem Open Source. Do nowo wytworzonej infrastruktury zostaną również przeniesione obiekty obecnie udostępniane w Elektronicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW.

Obiekty kultury z zasobów UW będą udostępniane sposób ułatwiający pracę nad nimi i ich dalsze wykorzystywanie.

Ich udostępnianie stanie się sposobem promowania kultury, ale także inspiracją do dalszych badań nad obiektami i tekstami oraz krokiem w kierunku pełnego wykorzystania potencjału zdigitalizowanych zasobów kultury – zarówno twórczego, naukowego, jak i ekonomicznego.

Postęp finansowy
Tworzenie oprogramowania
Zakupy
Skanowanie