Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim

Slide thumbnail

stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych

Nowa jakość udostępniania

dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim

Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem*

* 5. prawo Ranganathana

Dobra kultury ze zbiorów UW dostępne 24/7

bez żadnych ograniczeń

Biblioteka Cyfrowa UW - CRISPA .

Informacje o projekcie

Projekt „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych" (POPC.02.03.02-00-0012/16) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury. Projekt ma na celu wytworzenie innowacyjnej infrastruktury do digitalizacji i udostępniania zasobów dóbr kultury posiadanych przez Uniwersytet Warszawski.

Statystyki projektu

116087

Skanów

12259

Publikacji

193%

Zdigitalizowanych obiektów

Informacje o dotacji

Projekt „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury