Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim

Frequently Asked Questions

Jakie są cele projektu DIGIT?

Celem projektu DIGIT („Nowa jakość udostępniania dóbr kultury – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych na Uniwersytecie Warszawskim”) jest wytworzenie innowacyjnej infrastruktury do digitalizacji i udostępniania online cennych obiektów z kolekcji historycznych i artystycznych.

Jakie zadania są planowane do wykonania w ramach projektu?

Projekt zakłada realizację następujących zadań: 1. Wytworzenie pracowni digitalizacyjnej; 2. Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji; 3. Digitalizacja obiektów; 4. Wytworzenie warstwy systemowo-sprzętowej.

Więcej na temat zadań w zakładce „Zadania projektowe”

Co zostanie zdigitalizowane w ramach projektu?

W czasie trwania projektu planuje się poddanie digitalizacji 60 000 obiektów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i tych jednostek UW, które zgłosiły swoje kolekcje do digitalizacji. Wstępna lista kolekcji przeznaczonych do digitalizacji jest dostępna w zakładce „Aktualności”

Kto będzie mógł korzystać z rezultatów projektu?

Z rezultatów projektu (nowo wytworzonej biblioteki cyfrowej i udostępnionych w niej zdigitalizowanych dóbr kultury) będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca, czasu i celu, w jakim zbiory będą chcieli wykorzystać.