Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim

Zadania projektowe

Zadania projektowe

Jakie są planowane działania?

W projekcie są planowane następujące działania:
1. Przygotowanie projektu
2. Wytworzenie pracowni digitalizacyjnej ‒ adaptacja pomieszczeń
pracowni digitalizacyjnej - zestaw oprogramowania do obróbki grafiki - zakup skanera 3d - zakup skanera do książek z kołyską - zakup skanera
wielkoformatowego - zakup stanowiska do fotografii cyfrowej - zakup zestawów komputerowych do pracowni digitalizacyjnej
3. Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji- moduł digitalizacji zasobów - moduł opisu zdigitalizowanych zasobów - moduł prezentacji zdigitalizowanych zasobów moduł przechowywania zasobów - przygotowanie interfejsów programistycznych API
4. Digitalizacja obiektów - przygotowanie zasobów do digitalizacji
(w tym niezbędne zabiegi konserwatorskie) - usługa fotografowania w wysokiej rozdzielczości - digitalizacja zasobów
5. Szkolenia - opracowanie materiałów szkoleniowych do systemu digitalizacji - szkolenia pracowników z zakresu digitalizacji
7 .Informacja i Promocja - organizacja konferencji promującej projekt - start projektu- organizacja konferencji promującej projekt - zakończenie projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe - wytworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych
8.Wytworzenie warstwy systemowo-sprzętowej - zakup oprogramowania systemowego - zakup środowiska
przetwarzania i przechowywania danych- konfiguracja i uruchomienie warstwy systemowo-sprzętowej

W projekcie "Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych" kupujemy sprzęt i usługi

Tworzymy nową bibliotekę cyfrową

W ramach zadania "Wytworzenie oprogramowania" wykonane zostaną:
- moduł digitalizacji zasobów
- moduł opisu zdigitalizowanych zasobów
- moduł prezentacji zdigitalizowanych zasobów
- moduł przechowywania zasobów
- przygotowanie interfejsów programistycznych APIII

Projekt realizują jednostki Uniwersytetu Warszawskiego: Biblioteka Uniwersytecka, Dział Sieci Komputerowych, Muzeum UW i biblioteki wydziałowe

W ramach zadania "Digitalizacja zbiorów" poddamy digitalizacji 60 000 obiektów z zasobu dóbr kultury Uniwersytetu Warszawskiego

Jakie korzyści przyniesie projekt

Nowa biblioteka cyfrowa

Zdigitalizowane 60 000 obiektów ze zbiorów kultury UW

zmodernizowana pracownia digitalizacyjna BUW

Uzupełnione wyposażenie pracowni digitalizacyjnej BUW (w tym skaner z kołyską, skaner wielkoformatowy, stanowisko do fotografii cyfrowej)

zgromadzone i uporządkowane dane o obiektach kultury ze zbiorów UW

zaktualizowane i zracjonalizowane wewnętrzne założenia i schematy digitalizacji w BUW

lepsza współpraca między jednostkami UW zaangażowanymi w digitalizację

Dostęp do 60 000 obiektów ze zbiorów Uniwersytetu Warszawskiego

Możliwość swobodnego oglądania online obiektów do tej pory udostępnianych wyłącznie na miejscu (lub wcale)

Łatwe przeszukiwanie zbiorów

Możliwość dalszego wykorzystania zdigitalizowanych obiektów do własnych celów

Zdigitalizowane zbiory dostępne bez ograniczeń czasowych i przestrzennych

Zdigitalizowane zbiory dostępne bezpłatnie

Interfejs umożliwiający korzystanie ze zdigitalizowanych zbiorów osobom niepełnosprawnym

Infrastruktura do udostępniania zbiorów cyfrowych - trwała i niezawodna

Wiele formatów prezentacyjnych obiektów